2Hands4Kids

2Hands4Kids is een typtraining gemaakt voor kinderen met leerstoornissen, ADHD, DCD, autisme, problemen met fijne motoriek,... Zo wordt aan elke letter een vinger, kleur, afbeelding, woord en plaats gekoppeld zodat ze verschillende geheugensteuntjes hebben om de letters te onthouden. De les wordt ook telkens op dezelfde manier opgebouwd zodat de structuur voor hen herkenbaar is. 

Uiteraard is deze manier van leren typen eveneens interessant voor kinderen zonder bepaalde diagnose, voor hen is deze speelse manier van leren vaak meer motiverend!

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in de lessen wordt geleerd om met 10 vingers blind te typen op eigen tempo. De nadruk ligt dus op het motorisch automatiseren van de letters en het juist blind typen, niet zozeer op het verkrijgen van een hoge typesnelheid. Het tempo is in deze lessen dus van veel minder belang dan bij de 'gewone' lessen waar de druk om te leren typen veel groter is. 

Er wordt wekelijks één lesmoment gepland en dus 10 lessen van een uur in totaal.
Dit heeft als voordeel dat het leren typen niet snel vervelend wordt maar vraagt wel meer thuisoefening. Van de ouders wordt er verwacht dat ze hun kind aanmoedigen om de lessen goed in te oefenen! De lessen worden meestal in groepjes van 3 à 4 kinderen gepland. Indien dit niet mogelijk is kan er een uitzondering gemaakt worden.

→ De start van de volgende lessenreeks is in afspraak met de lesgever!