Grove motoriek

De grove motoriek omvat alles wat met het hele lichaam gebeurt. Lopen, springen, klimmen, van houding veranderen, hinkelen, evenwicht, coördinatie taken,…maar ook kracht, lenigheid, behendigheid en snelheid.
De variabiliteit tussen kinderen is hier heel groot. Je hebt durvers en voorzichtige, doeners en kijkers, maar ook roekeloze en angstige…Belangrijk is te kijken naar hoe snel je kind een vaardigheid kan leren op de kritische leeftijd. Hiermee wordt bedoelt de leeftijd dat de meeste kinderen die vaardigheid leren en daar het meest voor open staan. Zoals stappen tussen 15 en 18 maanden, fietsen zonder zijwieltjes tussen 3 en 5 jaar, zwemmen tussen 6 en 7 jaar…
Ondanks alle stimulatie thuis, in de school of sportactiviteit kan de grove motoriek houterig, onhandig, en stijf blijven. Mogelijk is er meer aan de hand. DCD of Developmental Coördination Disorder is een coördinatie stoornis van de motoriek die een impact kan hebben op het dagelijks leven. Vaak komt het in combinatie voor met leerstoornissen, ADHD of ASS.
Kinderen met DCD hebben specifieke noden. Samen met de therapeut kan bekeken worden hoe deze in de school of thuis kunnen opgevangen worden.