Schrijfmotoriek

Wanneer kinderen worden aangemeld met problemen rond schrijfmotoriek wordt de oorzaak hiervan eerst onderzocht. We nemen een test af en maken de nodige observaties.
Een eerste stap bij schrijfmotorische therapie wordt dan gezet met het aanleren van een correcte schrijfhouding en pengreep. Dan oefenen we de basis schrijfbewegingen en patronen in. Eens we hier de juiste basis bereikt hebben kunnen we verder werken aan een duidelijke lettervorming, correcte letterverbindingen, regelmatige lettergrootte en dergelijke. De werkdoelen worden zo goed mogelijk afgestemd in overleg met ouders, leerkrachten, zorgleerkrachten enz.