Kinderpraktijk De Toverstok
 

Psychomotoriek

Psychomotoriek is de wisselwerking tussen psyche (denken, emoties en gedrag) en motoriek. De psychomotorische ontwikkeling heeft betrekking op verschillende domeinen: ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie, werkhouding, lateralisatie, gestructureerd werken, geheugen, concentratie, ritmegevoel, ...

De psychomotorische vaardigheden vormen mee de basis voor het leren lezen, schrijven en rekenen.